Zelfbinding


Er is een beweging voor het onschuldige kind die natuurlijk ouderschap ofwel attachment parenting heet,

opdat het emotionele gemis niet meer aan ze vreet.

Zodat het kind zich goed kan hechten aan de ouders, wat een verbinding met zichzelf meebrengt,

vrijheid van zijn staat voorop en je krijgt een mens die van zelf liefde schenkt. 

Door die veilige, vrije en liefdevolle verbinding,

went het kind aan de innerlijk stilte en dat is wat ik noem Zelfbinding.

Zelfbinding verankert jouw individuele denken met Mij het kosmische Bewustzijn ofwel het Zelf in jou.

Nu ben jij nier meer bang voor de stilte, nu blijf jij jezelf trouw.

Daarom is natuurlijk ouderschap waar het kind totaal afhankelijk mag zijn een uitkomst.

En introduceer ik Zelfbinding, zodat het Hart weer liefdevol gonst.

 

wow heel de mens het ware individu