Mijn spiritualiteit


Mijn spiritualiteit heft in de verste verte niets maar dan ook niets te maken met zweverigheid.

En mensen die zeggen en geloven dat duivelse geesten en hemelse engelen bestaan,  leven een beetje in gekkigheid.

Dat er verschillende mediums zijn die zeggen geesten te channelen en jou dat laten geloven,

is omdat zij niet weten wie zij zijn, de hemel ergens ver weg is wat zij de mensen beloven.

Geesten en engelen bestaan niet, ze bestaan alleen maar in je hoofd.

De dood brengt inderdaad vrede met zich mee, het is de menselijke geest die dan is uitgedoofd.

De heilige geest die ik ken is geen entiteit die buiten jou te vinden is.

Een plaatsje in het hiernamaals is wat die mediums beloven in hun "heilige" mis.

Voor Mij en de meesters van wijsheid is er helemaal geen hiernamaals.

Ik zeg dit uit eigen ervaring, er is alleen een hiernogmaals.

Het Bewustzijn, het onbekende stille deel van de mens kan nooit worden uitgedoofd.

Dus als jij totaal jezelf kunt zijn dan heb jij geen angst meer voor de dood ofwel de stilte in je hoofd.

Hoe die mediums dan alles kunnen weten van een overledene,

is wat zij oppikken uit het zelfbewustzijn van de overgeblevene.

Mijn spiritualiteit is Bewustzijn in beweging en jij en ik zijn daar een vorm van.

De dood bestaat niet en voor Mij is het goddelijke de vrouwelijke energie met een omliggend randje van de man.

 

wow heel de mens het ware individu