LIEFDE IS HET ENIGE DAT MEER WORDT ALS JE HET DEELT!

Word wakker je bent een slaaf

Gepubliceerd op 13 november 2020 om 11:01

Dit is een confronterende tijd waarin wij leven. De maskers vallen af van de mensen van wie wij dachten dat ze ONS vertegenwoordigden. Ze hebben ons nooit vertegenwoordigd. Het hele schoolsystem is tevens opgezet door dezelfde kliek die ons nu via de verraders (volksvertegenwoordigers) opgedrongen wordt. En het systeem is zo vernuftig in elkaar gezet dat als je men hierop wilt wijzen je weggezet wordt als een gekkie of zelfs een gevaarlijke gekkie.

Eerst dus via het schoolsysteem welke door bijna de gehele wereldbevolking als normaal wordt gezien. Waarom? Omdat het al zolang zo is. Dit gebeurt nu weer op wereldschaal.  Al die mensonterende Corona maatregelen gaan net zolang door totdat het als normaal gezien gaat worden en waarschijnlijk vind het gros dat ook nodig om (dit geloof in) het verschrikkelijke (nep) killervirus eronder te krijgen.  Het gros van de bevolking heeft het ook niet meer zo op met vrijheid van meningsuiting.  Het blad gezond verstand moet maar uit de schappen of in ieder geval naast de fabeltjeskrant gepositioneerd worden. Natuurlijk hebben de mensen achter deze hoax totaal geen respect voor het volk die alles maar braaf slikt en zijn medemens verraad omdat er teveel mensen op bezoek zouden zijn!

Het echte killervirus is het ego wie men denkt te zijn door de manier waarop wij zijn opgegroeid. En dit is eigenlijk de grootste misdaad tegen de menselijkheid, de manier waarop de kinderen in gevangenschap opgroeien, onder het mom van school waar men nu horende doof en ziende blind voor is geworden. Het vergt moed om Mij in jou te accepteren en dan bedoel ik niet Jezus. Ik bedoel Wow jouw innerlijke stilte, wat mijn broeder destijds ook heeft bedoeld, Know Thyself. Dit is door het ego ingenomen en hebben er een geloof van gemaakt en zie waar het geloof ons heeft gebracht.  Aan de rand van de afgrond. 

Laten we het onbekende (innerlijke stilte,  Mij ofwel het Zelf in jou) bekend te maken,  door de kinderen de vrijheid te geven die ons nu langzaam maar zeker wordt afgenomen, met consent van de slapende meerderheid.

Het volgende artikel kwam ik tegen op de website  eaenki.com. Hier wordt op een heldere manier uitgelegd hoe het komt dat wij de autoriteit blindelings vertrouwen.

 

Word Wakker, Je Bent Een Slaaf.

Je bent geboren in een systeem dat je tot slaaf maakte vanaf het moment dat je op deze wereld kwam.  Al je hele leven wist je bewust of onbewust, dat er iets ernstigs mis is met de wereld waarin je leeft. Hoewel je vanaf heel jeugdige leeftijd gehersenspoeld bent geworden om het te negeren, voelde je diep in je innerlijk dat je recht op leven voortdurend werd aangevallen door hetzelfde systeem dat vermoedelijk werd opgezet om je belangen te dienen.

 

Dit type onderwijs dat momenteel over de hele wereld voorkomt is gericht tegen de vrijheid van de mens. 

Het is een verplichte vernietiging van de talenten van een mens, alsmede het bepalen van de keuzes van de mens op basis van dwang. Het is een daad van dictatuur die vrijheid vernietigt, omdat het mensen berooft van hun vrije keuze, creativiteit en intelligentie. Om een mens te dwingen om te leren volgens een vast curriculum is een dictatoriale daad. Om bepaalde onderwerpen aan mensen op te leggen is ook een dictatoriale daad.    

Door de Staat gecontroleerd en gestandaardiseerd onderwijs is in feite het geforceerd dommer maken van de bevolking. 

Alle regeringen die formele curricula vaststellen in het onderwijs en mensen verplichten die te leren dwingen hun burgers. Alle huidige methoden van onderwijs in de wereld zouden moeten worden vernietigd door een universele culturele revolutie die de menselijke geest bevrijdt van curricula van fanatisme, welke een proces van opzettelijke vervalsing van smaak, conceptueel vermogen en mentaliteit aan de mens dicteren. 

"Ik heb ontdekt, dat om een tevreden slaaf te maken, het noodzakelijk is om een onnadenkende te maken. Het is noodzakelijk om zijn morele en mentale zicht te verduisteren en voor zover mogelijk, om de kracht van de rede te vernietigen. Hij moet niet in staat zijn om tegenstrijdigheden in de slavernij te ontdekken; Hij moet het gevoel krijgen dat slavernij goed is en hij kan daar alleen toe worden gebracht als hij ophoudt een mens te zijn''.

— Frederick Douglass (1845)

Dit is de tragedie van de realiteit waarin we vandaag de dag leven, waar mensen gedurende het grootste deel van hun leven geconditioneerd worden om niet alleen hun eigen slavernij te accepteren, maar zelfs om ernaar te verlangen. Het is een realiteit waar mensen vrijwillig instemmen met een manier van leven die tegen hen werkt op bijna alle niveaus en die het mogelijk maakt voor een kleine elite om makkelijk over hen te heersen en hen uit te buiten.

 

Een Uitweg: Stop Met Stemmen.

De regering maakt veel verschillende wetten in een poging om de maatschappij te beheersen. Toch vinden we geen enkel bewijs van een weloverwogen plan van de regering voor het ontwerpen van een duurzaam en werkbaar sociaal systeem, dat het leven kan verbeteren voor een ieder, in plaats van slechts enkelen die zitten op hoge posities in de gevestigde orde. Veel mensen gaan ervan uit dat regeringsleiders verandering brengen met het oog op het welzijn van de burgers, maar niets is minder waar.  Gevestigde overheidssystemen proberen alleen hun eigen macht en belangen te behouden en te verdedigen. Politici gebruiken alle mogelijke vormen van misleiding om hun posities te consolideren […] Ze praten om elke kwestie heen zonder iets substantieels te zeggen […] Ze introduceren nieuwe wetten om gedrag te beheersen en als deze niet werken zoeken ze hun toevlucht in geweld, boycots, en blokkades. Maar geen van deze methoden adresseert ooit de hoofdoorzaken.

   Lees verder


«   »