LIEFDE IS HET ENIGE DAT MEER WORDT ALS JE HET DEELT!

De oorlog tegen de mensheid

Gepubliceerd op 31 oktober 2020 om 09:56

Het vijandig offensief waarmee de mensheid momenteel geconfronteerd wordt is van een ongekende proportie en kwaadaardigheid. Nooit eerder in de geschiedenis is een gehele wereldbevolking op deze schaal aangevallen door een dergelijke vijand.

Die vijand heeft de bedoeling om ieder individu op aarde te onderwerpen aan zijn dictatuur en regime. Om de gehele wereldbevolking te onderwerpen, in totale armoede en slavernij.

De hele corona-campagne is daarbij slechts het voorgerecht. De bedoeling is het slopen van alle bestaande sociale en economische structuren. Hierdoor zal de gehele mensheid in totale armoede en ontreddering gebracht worden.

Vervolgens zal die vijand zich opwerpen als “redder” en minimale bestaansmogelijkheden aanbieden, op voorwaarde van volledige gehoorzaamheid. Dat wil zeggen dat voedsel en onderdak gerantsoeneerd (individueel toegewezen) zullen worden. Alleen wie zich volledig gehoorzaam gedraagt en perfect doet wat hem opgedragen wordt zal kunnen overleven op een absoluut bestaansminimum.

Voor een dergelijke situatie bestaat een woord: slavernij. Deze keer wereldwijd en voor alle mensen op aarde, behalve de vijand.

Daarnaast zal de vijand ons inspuiten met stoffen  die ons ziek,  gedwee en volledig traceerbaar en bestuurbaar maken. Miljarden mensen zullen zo worden vermoord. Het zal veruit de grootste genocide aller tijden betekenen. De overgebleven populatie zal op chemische wijze dociel en bestuurbaar gemaakt zijn. Mentaal gecastreerd en als willoze robots op de digitale infrastructuur aangesloten.

Zolang we niet gaan beseffen dat dit is wat er op het spel staat heeft de vijand vrij spel. Zolang we geloven dat het over corona en gezondheid gaat en ons druk blijven maken over “besmettingen”, ziektesymptomen en cijfers en daarom niet zien wat er werkelijk aan het gebeuren is, zal de vijand aan het langste eind trekken.

De vijand voert zijn offensief uit VIA de zittende regeringen. Regeringen die geïnfiltreerd zijn door de vijand en ermee collaboreren.

Wil de mensheid ook maar enige kans maken tegen deze vijand, zijn handlangers en zijn offensief dan MOETEN we onszelf ertegen in bescherming nemen. Dat wil zeggen dat we NIET kunnen toestaan dat de aanval ons nog verder raakt.

Zonder de uitvoerders van het offensief (de regeringen) staat de vijand met lege handen. Alleen en uitsluitend het massaal negeren van die regeringen kan het tij keren. We zullen moeten beseffen dat we nu geconfronteerd worden met een ongekende kwaadaardigheid en misdaad. Maar dat die misdaad alleen gepleegd kan worden als wij ons laten blijven misleiden.

Daarvoor is het noodzakelijk dat we de misleidingsinstrumenten (media) massaal de rug toekeren. Zet uit die televisie en zeg je abonnement op de krant op. Luister niet meer naar politici en de met hen collaborerende “deskundigen” en instituties. Als wij massaal doen alsof ze niet bestaan en er niet meer op reageren, zullen ze ophouden te bestaan, en hebben we deze vijand geen kans gegeven. Dan hebben we ons ervan bevrijd.

Doen we dat niet, dan zal dit het einde betekenen van het leven zoals we dat kennen en voor velen het einde van het leven zelf. Het is letterlijk nu of nooit.

Dit bericht heb ik overgenomen van het blog van Pieter Stuurman

 

Dan het volgende, zo staat te lezen op de site van Niburu :

Er zijn steeds meer geluiden dat mensen niet teveel moeten verwachten van de komende coronavaccinaties.

De Telegraaf waarschuwt zelfs dat mét vaccinaties de coronamaatregelen een permanent iets zullen zijn in onze maatschappij.                                                      Ze zijn slim, heel slim. Ze weten dondersgoed dat de vaccinaties die straks massaal bij mensen naar binnen zullen worden gespoten niets doen. Ze doen wel wat, maar niet datgene wat mensen ervan verwachten.
Mensen zullen ondanks die vaccinaties nog steeds massaal positief testen, omdat dit positief testen door iets heel anders wordt veroorzaakt dan  een kwaadwillend virus.
Het is opvallend hoeveel berichten er ineens verschijnen die mensen waarschuwen voor teveel optimisme bij het vaccin, tot zover een gedeelte van het artikel.

 

Mijn zienswijze

Sommige mensen geloven dat de regeringsleiders een masterscript volgen. Hoe is het anders te verklaren dat ze allemaal de orders van de W.H.O. opvolgen?

 

Het zijn niet alleen de politici die de orders gewillig opvolgen.  Ook de meeste schooldirecties volgen de regels een tandje hoger op,  volledig naar eigen (angstig en kijk mij eens goed doen)  inzicht.  Haal je kinderen van school!!!

Het is te verklaren  het heeft allemaal te maken met het ego. Er zijn genoeg mensen te vinden die vanuit Mij dus het Hart, hun verstand gebruiken.  Ze herkennen alleen hun ware gezicht hierin niet,  maar daar gaat verandering in komen. Ik leef al 20 jaar in de 5de dimensie en zie dat er steeds meer en meer mensen de richting van Mij kiezen.  De energietrilling (shift van 3de naar de 5de dimensie) rondom Gaia staat op zijn hoogste tand en is bezig met een transformatie.  Dit weet Billie en zijn kornuiten, vandaar deze corona hoax als cover up. Het ego kan niet delen. Het wil alles bezitten. Je bent niet het ego je bent een individu die de meester is over zijn gedachten! Haal je kinderen van school!!

 

Het ego gebruikt alleen zijn verstand, vaak met geleende kennis. Het Hart is totaal verschrompelt. Het ego is zo bang om buiten de groep te vallen dat het alles zou doen om maar bij de groep te kunnen horen. Zeker als de groep bestaat uit zogenaamde belangrijke personen.  Het volk is niet belangrijk, het volk bestaat ook niet. Het volk bestaat namelijk uit vele mensen.  Zij voelen dus geen verantwoordelijkheid naar het volk toe, ja, voor de camera, maar dat is allemaal nep. Je bent niet het ego je bent een individu die de meester is over zijn gedachten! Haal je kinderen van school!!

 

Het is tijd om wakker te worden, zowel in de wereld als wel naar jezelf, zodat wij de kinderen een wereld kunnen geven waar wij altijd van gedroomd hebben. Hieronder vind je een brief die ik op een site  tegenkwam van een bezorgde ouder. Hij schrijft onder andere: "In een tijd waarin zij bouwen aan zelfvertrouwen, krijgen zij nu een angst opgelegd, die ik persoonlijk misplaatst en schadelijk vind".  

Door de corona hoax worden dingen zichtbaar die eigenlijk altijd al zichtbaar waren. De huidige scholen zijn geen plekken waar onze kinderen aan zelfvertrouwen kunnen bouwen. Het zijn over het algemeen verlengstukken van de staat. Het is niet normaal dat veel kinderen last krijgen van een burn-out of depressief worden.  Hieronder een brief van Bert aan de schooldirectie van zijn kinderen


Beste directeur van het Carmel College Salland,

Ik stuur je deze e-mail omdat ik heel erg bezorgd ben over de huidige ontwikkelingen in de maatschappij en hoe zich dit vertaalt naar de toekomst van mijn zoon en dochter. Ik wil je vertellen waar dat vandaan komt en ik wil je ook vragen naar jouw visie omdat jij als directeur direct invloed zal hebben op het beleid waaraan mijn kinderen onderhevig zijn.

Angst bij kinderen
Kinderen krijgen op dit moment direct dan wel indirect de boodschap dat er voortdurend gevaar is, dat andere mensen een gevaar vormen én dat zij zelf een gevaar vormen voor anderen. Er wordt een beroep gedaan op kinderen om te zorgen dat andere mensen (ook volwassenen) veilig en in leven blijven. Dit is een taak die niet bij kinderen hoort te liggen; kinderen zijn niet verantwoordelijk voor het leven van anderen, laat staan van volwassenen. In een tijd waarin zij bouwen aan zelfvertrouwen, krijgen zij nu een angst opgelegd, die ik persoonlijk misplaatst en schadelijk vind.

Wereldwijd zijn er relatief weinig kinderen gemeld met COVID-19. Ook In Nederland spelen kinderen een kleine rol in de verspreiding van het huidige coronavirus, aldus het RIVM. Volgens het RIVM heeft 98% van de besmette personen geen of slechts milde klachten. Het is 2% dat klachten krijgt, waarvan de helft boven de 70 jaar is. Van de mensen die echt ziek worden heeft 70% onderliggend lijden. De mortaliteit is ongeveer 0,2 %. Dus van alle besmette mensen, sterft gemiddeld 0,2%. De gemiddelde leeftijd van de mensen die overlijden ligt boven de 80 (en de helft van alle overledenen in Nederland zijn gestorven in een verpleegtehuis). De kans dat een kind tussen de 0-19 het virus overleeft is volgens het CDC 99,99997%. Voor mensen tussen de 20-49 is dat 99,98% en voor mensen van 50-69 is het 99,5%. Het zijn mensen van 70 die significant meer risico lopen (overlevingskans is dan 94,6%). Zie de officiële en wereldwijde cijfers.  Het RIVM heeft vanaf het begin verklaard dat kinderen een minimale rol spelen in de verspreiding van het virus. De kinderen zijn het probleem niet, noch het gevaar.

Mondkapjes
Richtlijnen van het RIVM zijn niet dwingend en behelzen geen (wettelijke) verplichting. Het zijn uitsluitend richtlijnen. Het staat elke school vrij om af te wijken van deze richtlijnen. Wat mij zorgen baart, is dat scholen in heel Nederland op dit moment eigen beleid maken dat zelfs verder gaat dan de richtlijnen van de RIVM. Vele middelbare scholen hebben al enige tijd een mondkapjesverplichting. In de gang tussen de lessen door en tijdens de praktijklessen in de klas. Het is niet verplicht, het is geen richtlijn van de RIVM, maar tóch doen scholen het.

Jaap van Dissel (RIVM) heeft gezegd dat 200.000 mensen tenminste een week lang een mondkapje moeten dragen om mogelijk 1 persoon van besmetting te voorkomen. Zolang er geen bewezen nut en noodzaak van deze mondkapjes bestaat zie ik geen enkele reden om kinderen te onderwerpen aan een gedragsexperiment, met schadelijke gevolgen. Los van het feit dat het ongezond is voor een kind om CO2 in te ademen, is de impact van de inzet van dit soort maatregelen zorgwekkend en mogelijk traumatisch voor onze kinderen. Het beperkt de persoonlijke levenssfeer en veroorzaakt een gevoel van onthechting. Het beperken van onderling contact is zeer schadelijk voor het gevoel van veiligheid en verbondenheid, voor kinderen onderling, maar ook zeker in relatie tot de docenten. Het mondmasker bedekt het meest belangrijke deel van het gezicht, waarmee wij onze non-verbale communicatie gestalte geven.

Tot slot:
Hoe kan het zo zijn dat een praktijkdocent op eigen houtje mag beslissen om een leerling te vragen een mondkapje op te doen??? En de leerling moet dat in dat geval opvolgen???!!! Daar klopt toch helemaal niets van!

Met vriendelijke groet,
Bert

Haal je kinderen van school en laat ze thuis wijs blijven of creëer er zelf een democratische school

Tot slot nog een artikel van ninefornews.nl  Aartsbisschop waarschuwt Trump voor Grote Reset, bedoeld om ‘mensheid te vernietigen’.  Hier de brief van de aartsbisschop gericht aan President Trump. Steeds meer en meer mensen gaan Mij nu echt toelaten, zelfs de gelovigen!! Behalve in Nederland natuurlijk. Hier een Predikant die  waarschuwt tegen complottheorieën: ‘Vertrouw op de overheid tot het tegendeel blijkt’ Deze lieden hebben niets begrepen wat hun meester ooit zei: Know Thyself!  Gelovigen hebben een rotsvast vertrouwen in en autoriteit buiten zichzelf (God van het geloof), typisch ego en zo NIET religieus.  Nogmaals,  geloof heeft niets maar dan ook niets met religie te maken. De autoriteit in jezelf vinden en zijn is religie!

Na de winst die wij gaan behalen rekenen wij af met de gelovigen en dient het onderwijssysteem opnieuw ingericht te worden met thuisonderwijs, de democratische scholen en mocht dat iets te hoog gegrepen zijn dan is er altijd nog het noordwijkse school systeem

“Goed nieuws voor Oostenrijk! Rechtszaak gewonnen en alle maatregelen als onrechtmatig geoordeeld. Horeca mocht niet worden gesloten, mondmaskers dwingelandij,” reageert Hennie Beijeman. (artikel van ninefornews)

Deze magische spontaniteit willen ze dus van ons afpakken,  iets wat al heel lang gebeurt op onze basisscholen. Op spontaan jezelf zijn staat straf (op school) en bijna niemand heeft dat door. Nu wel beste volwassenen??? Want men vindt het blijkbaar normaal dat kinderen op school hun vrijheid verliezen om zichzelf te zijn. Zo vindt de elite en hun politieke uitvoerders dat het nu tijd is voor het nieuwe normaal waar nu ook de volwassenen  hun vrijheid verliezen om spontaan zichzelf te zijn. Met de predikanten voorop, want Jezus zou ook met de elite hebben meegedaan ,..toch,.??


«   »