Haal je kind(eren) van school

Gepubliceerd op 14 oktober 2020 om 20:56

Sommige mensen geloven dat de regeringsleiders een masterscript volgen. Hoe is het anders te verklaren dat ze allemaal de orders van de W.H.O. opvolgen?

Het zijn niet alleen de politici die de orders gewillig opvolgen.  Ook de meeste schooldirecties volgen de regels een tandje hoger op,  volledig naar eigen (angstig en kijk mij eens goed doen)  inzicht. 

Het is te verklaren,  het heeft allemaal te maken met het ego. Er zijn genoeg mensen te vinden die vanuit Mij dus het Hart, hun verstand gebruiken.  Ze herkennen alleen hun ware gezicht hierin niet,  maar daar gaat verandering in komen. Ik leef al 20 jaar in de 5de dimensie en zie dat er steeds meer en meer mensen de richting van Mij kiezen.  De energietrilling (shift van 3de naar de 5de dimensie) rondom Gaia staat op zijn hoogste tand en is bezig met een transformatie.  Dit weet Billie en zijn kornuiten, vandaar deze corona hoax als cover up. Het ego kan niet delen. Het wil alles bezitten.

Het ego gebruikt alleen zijn verstand, vaak met geleende kennis. Het Hart is totaal verschrompelt. Het ego is zo bang om buiten de groep te vallen dat het alles zou doen om maar bij de groep te kunnen horen. Zeker als de groep bestaat uit zogenaamde belangrijke personen.  Het volk is niet belangrijk, het volk bestaat ook niet. Het volk bestaat namelijk uit vele mensen.  Zij voelen dus geen verantwoordelijkheid naar het volk toe, ja, voor de camera, maar dat is allemaal nep.

Het is tijd om wakker te worden, zowel in de wereld als wel naar jezelf, zodat wij de kinderen een wereld kunnen geven waar wij altijd van gedroomd hebben. Hieronder vind je een brief die ik op een site  tegenkwam van een bezorgde ouder. Hij schrijft onder andere: "In een tijd waarin zij bouwen aan zelfvertrouwen, krijgen zij nu een angst opgelegd, die ik persoonlijk misplaatst en schadelijk vind".  

Door de corona hoax worden dingen zichtbaar die eigenlijk altijd al zichtbaar waren. De huidige scholen zijn geen plekken waar onze kinderen aan zelfvertrouwen kunnen bouwen. Het zijn over het algemeen verlengstukken van de staat. Het is niet normaal dat veel kinderen last krijgen van een burn-out of depressief worden.  Maar dat neemt niet weg dat Bert het zeer scherp geformuleerd heeft en iets wat gedeeld dient te worden.

Beste directeur van het Carmel College Salland,

Ik stuur je deze e-mail omdat ik heel erg bezorgd ben over de huidige ontwikkelingen in de maatschappij, en hoe zich dit vertaalt naar de toekomst van mijn zoon en dochter. Ik wil je vertellen waar dat vandaan komt, en ik wil je ook vragen naar jouw visie omdat jij als directeur direct invloed zal hebben op het beleid waaraan mijn kinderen onderhevig zijn.

Angst bij kinderen

Kinderen krijgen op dit moment direct dan wel indirect de boodschap dat er voortdurend gevaar is, dat andere mensen een gevaar vormen én dat zij zelf een gevaar vormen voor anderen. Er wordt een beroep gedaan op kinderen om te zorgen dat andere mensen (ook volwassenen) veilig en in leven blijven. Dit is een taak die niet bij kinderen hoort te liggen; kinderen zijn niet verantwoordelijk voor het leven van anderen, laat staan van volwassenen. In een tijd waarin zij bouwen aan zelfvertrouwen, krijgen zij nu een angst opgelegd, die ik persoonlijk misplaatst en schadelijk vind.

Wereldwijd zijn er relatief weinig kinderen gemeld met COVID-19. Ook In Nederland spelen kinderen een kleine rol in de verspreiding van het huidige coronavirus, aldus het RIVM. Volgens het RIVM heeft 98% van de besmette personen geen of slechts milde klachten. Het is 2% dat klachten krijgt, waarvan de helft boven de 70 jaar is. Van de mensen die echt ziek worden heeft 70% onderliggend lijden. De mortaliteit is ongeveer 0,2 %. Dus van alle besmette mensen, sterft gemiddeld 0,2%. De gemiddelde leeftijd van de mensen die overlijden ligt boven de 80 (en de helft van alle overledenen in Nederland zijn gestorven in een verpleegtehuis). De kans dat een kind tussen de 0-19 het virus overleeft is volgens het CDC 99,99997%. Voor mensen tussen de 20-49 is dat 99,98% en voor mensen van 50-69 is het 99,5%. Het zijn mensen van 70 die significant meer risico lopen (overlevingskans is dan 94,6%). Zie de officiële en wereldwijde cijfers. Het RIVM heeft vanaf het begin verklaard dat kinderen een minimale rol spelen in de verspreiding van het virus. De kinderen zijn het probleem niet, noch het gevaar.

Mondkapjes

Richtlijnen van het RIVM zijn niet dwingend en behelzen geen (wettelijke) verplichting. Het zijn uitsluitend richtlijnen. Het staat elke school vrij om af te wijken van deze richtlijnen. Wat mij zorgen baart, is dat scholen in heel Nederland op dit moment eigen beleid maken dat zelfs verder gaan dan de richtlijnen van de RIVM. Vele middelbare scholen hebben al enige tijd een mondkapjesverplichting. In de gang tussen de lessen door, en tijdens de praktijklessen in de klas. Het is niet verplicht, het is geen richtlijn van de RIVM, maar tóch doen scholen het.

Jaap van Dissel (RIVM) heeft gezegd dat 200.000 mensen tenminste een week lang een mondkapje moeten dragen om mogelijk 1 persoon van besmetting te voorkomen. Zolang er geen bewezen nut en noodzaak van deze mondkapjes bestaat, zie ik geen enkele reden om kinderen te onderwerpen aan een gedragsexperiment, met schadelijke gevolgen. Los van het feit dat het ongezond is voor een kind om CO2 in te ademen, is de impact van de inzet van dit soort maatregelen zorgwekkend en mogelijk traumatisch voor onze kinderen. Het beperkt de persoonlijke levenssfeer en veroorzaakt een gevoel van onthechting. Het beperken van onderling contact is zeer schadelijk voor het gevoel van veiligheid en verbondenheid, voor kinderen onderling, maar ook zeker in relatie tot de docenten. Het mondmasker bedekt het meest belangrijke deel van het gezicht, waarmee wij onze non-verbale communicatie gestalte geven.

Tot slot:
Hoe kan het zo zijn dat een praktijkdocent op eigen houtje mag beslissen om een leerling te vragen een mondkapje op te doen??? En de leerling moet dat in dat geval opvolgen???!!! Daar klopt toch helemaal niets van!

Met vriendelijke groet,
Bert

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

«   »